Lederskapet/styret

HÅP blir ledet av et valgt styre, som menighetens medlemmer gir tillit på årsmøtet.

Jon                                                               

Leder i HÅP                                           Nestleder                 

              Jon Sørensen                                      Borghild Ulshagen            
jon.sorensen@aalinst.no      borghild.ulshagen@aal.kommune.no
               92 82 66 99                                           99287898                   


      

Styremedlem                   Styremedlem             Styremedlem

Kristine G.Andersen           Lene Vesterøy               Kjetil Vesterøy 
                                                                                                 


                        

 

Bygget med WideCMS Express fra BeWide Technologies     Publisert med WideCMS 4